Kirjanpidon tosite

Käsittelin aikaisemmassa kirjoituksessani (yksinkertainen kirjanpito) jo hieman kirjanpidon tosite -merkintöjä. Säilytän itse tositteitani sähköisesti, joten merkitsen tositteet tositelajeittain ja juoksevasti numeroituna nimeämällä tiedoston uudelleen. Esimerkiksi myyntitositteet nimeän juoksevasti numeroituna alkaen tositteesta MT1 ja ostotositteet nimeän alkaen tositteesta OT1. Kirjanpidon tosite todentaa liiketapahtuman, joten sille asetetaan tiettyjä vaatimuksia. Tosite voi olla esimerkiksi kuitti, lasku tai vuokrasopimus. Sähköisessä …

Kirjanpidon tosite Read More »