Lainaa yritykselle monipuolisiin tarpeisiin – myös ilman vakuuksia

Voit hakea lainaa yritykselle nopeasti myös netistä. Alla on eriteltynä useampi erilainen lainantarjoaja ja heidän ehtonsa. Joukkorahoituspohjaista lainaa on saatavilla myös ilman vakuuksia.

Lainasumma

5000 – 1 000 000 €

Korko

alkaen 6 % / vuosi

Laina-aika

Jopa 7 vuotta

Lainasumma

2000 – 250 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

Jopa 24 kk

Lainasumma

2000 – 10 000 €

Korko

9,9 – 14,9 % / vuosi

Laina-aika

6 – 24 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 – 4,95 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

30 000 – 1 000 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

6 kk – 5 vuotta

Lainasumma

3000 – 100 000 €

Korko

Kiinteä toimituspalkkio (tarkista laskurilla)

Laina-aika

1 – 12 kk

Ennen lainan hakemista

Lainan hakeminen tulee monella yrittäjällä eteen jossain vaiheessa yritystoimintaa. Rahoitusta saattaa joutua hakemaan esimerkiksi investointeja tai rahoitusrakenteen vahvistamista varten. Velkaa hakiessa kannattaa valmistautua mahdollisimman hyvin, jotta kustannukset ja yllätykset pysyvät minimissä. Mitä asioita valmistautuessa pitäisi huomioida? Käydään läpi erilaisia huomionarvoisia seikkoja lainan hakuun valmistautuessa.

Aivan ensimmäiseksi kannattaa tehdä tarkat laskelmat: kuinka paljon lainaa yrityksellesi ylipäätään tarvitset ja millaisella takaisinmaksuajalla pystyt lyhentämään lainaa. Pitempään pyörinyt yritys osaa sanoa tarkemmin käytössään olevat tulot, mutta uuden yrittäjän ei kannata yliarvioida tulevaisuuden tuloja. Alku on monella yrityksellä kivinen, mutta lyhennyksistä on silti selvittävä.

Yrityksen laina kannattaa aina kilpailuttaa. Mitä halvemmalla ja paremmilla ehdoilla lainasta selviää, sitä enemmän jää rahaa yrityksen liiketoiminnan edistämiseen. Kilpailutuksella on mahdollista hankkia todella hyvä tuntipalkka, kun sen tekemisessä kestää usein vain muutama tunti, mutta sen avulla saatu hyöty saatetaan mitata jopa tuhansissa euroissa.

Lainaa yritykselle ilman vakuuksia

Ennen lainaprosessin aloittamista kannattaa miettiä, onko valmis antamaan lainasta vakuutta. Vakuuden antaminen alentaa lainan kustannuksia, joten tämän puolesta se kannattaa antaa. Toisaalta tämä myös nostaa lainanhakijan henkilökohtaista riskiä. Voisi ajatella, että mitä enemmän lainanhakijalla on riskinottokykyä ja uskoa omaan liikeideaansa, sitä varmemmin vakuus kannattaa antaa. Laina on kuitenkin mahdollista hankkia myös ilman vakuuksia, jos hakija näin haluaa.

Vakuuden antaminen alentaa yrityslainan kustannuksia sen vuoksi, että tämä vähentää rahoittajan omaa riskiä. Lainan koron suuruus lasketaan riskittömän markkinakoron ja sen päälle lisätyn riskipreemion perusteella. Vakuuden avulla riskipreemio pienenee, jonka vuoksi myös korko laskee.

Kannattaa huomioida, että vaikka laina olisi vakuudeton, niin yleensä siihen vaaditaan kuitenkin henkilötakaus. Näin rahoittaja varmistaa, että yrityksen konkurssitilanteessa laina voidaan periä yrityksen takaajalta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja henkilöyhtiöt (ky ja ay) ovat vastuussa yrityksen veloista koko omaisuudellaan, mutta osakeyhtiön tapauksessa lainan takauksesta pitää sopia erikseen, jotta yrittäjä joutuisi konkurssitilanteessa vastuuseen yrityksen veloista.

Lainat, joita voi saada ilman henkilötakausta, ovat yleensä joukkorahoituksella toimivia. Tällöin lainan kulut ovat hieman suuremmat, mutta vastaavasti lainanhakijan riski on pienempi. Nämä lainat ovat myös keskimäärin hieman suurempia, koska ne vaativat enemmän järjestelyjä.

Muita rahoittajan vaatimuksia

Lainan myöntäjä saattaa asettaa vakuuden lisäksi myös muita ehtoja positiivisen lainapäätöksen saamiseksi. Usein lainaa yritykselle haettaessa vaaditaan tilinpäätöstä ja muita yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia dokumentteja nähtäväksi. Näiden dokumenttien pohjalta nähdään hyvin pitkälti yrityksen takaisinmaksukyky ja osataan arvioida mahdolliset riskit, jotka lainan myöntämiseen liittyvät. Uudet yrittäjät eivät voi tällaisia dokumentteja vielä toimittaa, joten heille eivät kaikki rahoitusyhtiöt suostu myöntämään lainaa. Henkilötakauksen avulla pystyy usein kompensoimaan dokumenttien puutteen.

Yksi hieman tuntemattomammista sopimusehdoista ovat kovenantit eli sopimusvakuudet. Nämä ovat erilaisia kehittyneitä sopimusoikeudellisia keinoja yrityslainojen rahoitusriskien hallintaan. Pieniin lainoihin tällaisia ei sovelleta, mutta joillekin PK-yrittäjille näitä voi tulla vastaan.

Kovenanteissa lainanhakija ja lainanmyöntäjä sopivat erilaisista ehdoista, joiden perusteella laina pysyy nykyisillä ehdoillaan voimassa. Yksi yleisesti käytössä olevista kovenanteista on finanssikovenantti, jossa lainan kustannukset sidotaan johonkin tiettyyn yrityksen taloudelliseen tunnuslukuun. Suomessa tunnuslukuna käytetään monesti omavaraisuusastetta. Lainaneuvotteluissa voidaan sopia esimerkiksi niin, että yrityksen lainan korko nousee, jos omavaraisuusaste laskee tietyn rajan alle. Omavaraisuusasteelle voidaan sopia useita erilaisia rajapyykkejä, jotka alittaessa korko nousee. Mitä huonommin yrityksellä siis menisi, sitä kalliimmaksi yrityslainat sille koituisivat.

Toinen yleinen kovenantti on nimeltään toimintakovenantti. Tällä pyritään rajoittamaan sellaisia tapahtumia, jotka saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti rahoittajan asemaan. Velallinen saattaa joutua esimerkiksi pyytämään luvan omaisuutensa myyntiin tai vakuuksien antamiseen muille velallisille.

Kovenanttien rikkomisen äärimmäisenä seurauksena on velan erääntyminen välittömästi maksettavaksi. Tämä tarkoittaisi monelle velalliselle konkurssia tai vähintäänkin erittäin pahoja maksuvaikeuksia, joten kovenanteilla on hyvin vahva ohjaava vaikutus.

Rahoituksen tarpeet

Suomen Pankki on tutkinut yritysten rahoitustarvetta yritysrahoituskyselyssä viimeksi vuonna 2015. Kyselyssä selvisi, että tärkeimmät syyt rahoituksen hakemiselle ovat erilaiset investoinnit sekä käyttöpääoman hankinta. Yritykselle haetaan lainaa myös aineettomiin investointeihin, rahoitusrakenteen vahvistamiseen, yritysjärjestelyihin, toimitusaikaiseen rahoitukseen sekä kansainvälistymiseen.

Kaikkea ei kannatakaan aina maksaa tulorahoituksella, vaan vieraan pääoman käyttö rahoituksessa on usein taloudellisesti järkevää. Sopivalle oman ja vieraan pääoman suhteelle voidaan myös laskea tarkka arvo, jos asiaa haluaa lähestyä tieteellisesti. Usein rahoituksen tarve kuitenkin määräytyy täysin käytännöllisistä syistä: kuinka paljon yrityksellä on vapaata pääomaa käytössä, ja kuinka paljon investointiin uppoaa rahaa.

Investointien ja käyttöpääoman tarpeen lisäksi yksi yleisesti yrittäjille harmaita hiuksia aiheuttava ongelma on kassavirtaongelmat. Kassavirtaongelmat aiheutuvat usein B2B-kaupassa käytössä olevasta velaksi myynnistä: myynnit ja myynnistä saatavat rahat eivät tapahdu lähes koskaan samanaikaisesti, vaan rahat tulevat yrityksen tilille yleensä pari viikkoa itse myyntitapahtuman jälkeen. Tämä rasittaa yritysten taloutta, jonka vuoksi yritysrahoituskyselynkin mukaan yksi syy rahoituksen hakemiselle on rahoitusrakenteen vahvistaminen.

Yrityslaina uudelle yritykselle

Moni uusi yrittäjä käynnistää yritystoimintansa lainarahan turvin. Tämä onkin täysin luonnollista, kun usein yrityksen perustamiseen vaaditaan joitakin kymmeniä tuhansia euroja. Uuden yrittäjän on kuitenkin huomattavasti vaikeampi tehdä tarkempia investointilaskelmia tai takaisinmaksusuunnittelmia, kun liiketoiminta ei pyöri vielä kunnolla. Monesti uudet yrittäjät suhtautuvat liikeideansa toimivuuteen hieman liian positiivisin arvioin, joten laskelmat saattavat heittää tämänkin vuoksi. Yritystoiminnan käynnistäminen on vaativaa ja aikaa vievää puuhaa, joten lainalaskelmissa on oltava hyvin tarkkana. Yrityksen kaatuminen lainanlyhennyksiin on tuskin kenenkään toiveissa. Yrityslainat toimivat hyvänä vipuna yrityksen perustamiseen, kunhan huomioi kaikki mahdolliset skenaariot ennen lainan hakemista.

Uuden yrittäjän kannattaa varata aika asiantuntijan juttusille ennen yrityksen perustamista. Esimerkiksi Ensimetrissä on niin paljon ammattitaitoa ja kokemusta, että heiltä löytyy varmasti realistinen ja objektiivinen ote laskelmien laatimiseen. Uutta yritystä perustettaessa kannattaa aina laatia liiketoimintasuunnitelma, joten voit samalla näyttää tätä asiantuntijalle.

Lainaa yritykselle pähkinänkuoressa

Laadi aina tarkat investointi- ja takaisinmaksusuunnittelmat, ennen kuin haet lainaa yrityksellesi. Laina on joustava väline yritystoiminnan apuna, mutta lainaa ei kannata silti hakea liian heppoisin valmisteluin. Lainaa on mahdollista saada yritykselle myös ilman vakuuksia, jos yrittäjä ei pysty tai halua antaa lainasta vakuuksia. Vakuuden antaminen alentaa aina lainan kustannuksia, mutta jos hieman suuremmasta korosta ei ole haittaa, niin tässä voi olla hyvä tapa vähentää yrittäjän henkilökohtaista riskiä. Pitää huomata, että riski ei kuitenkaan katoa mihinkään – ilman vakuuksia annetun lainan riskin kantaa rahoittaja, joten tästä syystä korko on suurempi.