Yrityslaina joustavilla ehdoilla ja nopeasti - vertaa ja hae!

Yrityslainaa voi hakea nopeasti netin kautta useilta erilaisilta toimijoilta. Sivustollamme vertailussa olevien yrityslainojen lainasummat yltävät jopa miljoonaan euroon asti. Joukkorahoituspohjaista lainaa on saatavilla myös ilman vakuuksia.

Lainasumma

5000 – 1 000 000 €

Korko

alkaen 6 % / vuosi

Laina-aika

Jopa 7 vuotta

Lainasumma

2000 – 250 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

Jopa 24 kk

Lainasumma

1000 – 100 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

1 – 18 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 – 4,95 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

30 000 – 1 000 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

6 kk – 5 vuotta

Lainasumma

3000 – 100 000 €

Korko

Kiinteä toimituspalkkio (tarkista laskurilla)

Laina-aika

1 – 12 kk

Muista kilpailuttaa lainasi

Yrityslainaa hakevan kannattaa aina kilpailuttaa lainansa. Jo pienet erot lainojen ehdoissa vaikuttavat reilusti lainan lopullisiin kustannuksiin. Kilpailutuksesta selviää usein muutaman tunnin vertailulla ja lomakkeiden täyttämisellä, joten tälle saa hyvän tuntipalkan.

Otetaan esimerkkinä 1 prosentin ero 25 000 euron lainassa: vuoden aikana prosentin kalliimpi yrityslaina tulee maksamaan 250 euroa. 2 tunnin ylimääräiselle työlle saisi 125 euron tuntipalkan. Perinpohjaisella 5 tunnin kilpailutuksellakin tienaisi vielä 50 euroa tunnissa.

Lainoissa saattaa olla eroja myös muiden ehtojen osalta. Takaisinmaksuajat vaihtelevat yritysten välillä ja joidenkin yhtiöiden kohdalla lainasta joutuu maksamaan täydet kulut, vaikka lainan maksaisi etuajassa takaisin. Pieneen pränttiin kannattaa siis aina tutustua tarkasti, jotta tulevaisuudessa ei tule mitään epämiellyttäviä yllätyksiä.

Tällä sivulla tarjottavien lainojen lisäksi lainatarjouksia voi pyytää esimerkiksi pankeista tai muista löytämistään rahoitusyhtiöistä.

Laadi tarkat laskelmat

Rahoituksen hankinta sisältää aina riskiä – riski on myös syynä lainoista perittäville koroille. Riskiin on suhtauduttava aina asian vaatimalla vakavuudella – ethän varmasti halua kaataa yritystäsi liian kevytkenkäisen velkaantumisen seurauksena.

Laadi siis aina tarkat laskelmat ennen yrityslainan hakemista. Kuinka paljon tarkalleen ottaen tarvitset lainaa (investoinnin kustannukset), kuinka suuria lainaeriä joudut maksamaan takaisin ja miten näistä eristä selviät? Älä luota moukan tuuriin, vaan ota laskelmissa huomioon mahdollinen myynnin sakkaus. Mitä pidemmän maksuajan yrityslaina, sitä suurempi mahdollisuus yrityksen toiminnassa esiintyville ongelmille. Huomioi siis worst-case-scenario ja mieti miten selviät lainaeristä, jos seinät kaatuvat päällesi.

Yritystoiminta sisältää aina riskiä, joten aivan kaikkeen ei voi varautua. Tilanteen mahdollisuus on kuitenkin hyvä ottaa huomioon ja laatia jo ennakkoon toimintasuunnitelma asian varalle.

Kuinka investointilaskelmia tehdään?

Yksinkertaisin laskutapa investoinneille on takaisinmaksuajan menetelmä. Sen avulla lasketaan, että kuinka monen vuoden kuluessa investointi on maksanut itsensä takaisin. Oletetaan yksinkertainen tilanne, jossa yritys tekee 100 000 euron investoinnin yrityslainalla, ja olettaa saavansa seuraavan neljän vuoden aikana 25 000 euroa vuodessa positiivisia kassavirtoja investoinnin seurauksena. Positiiviset kassavirrat tarkoittavat tässä tilanteessa sitä, että mm. yrityslainan korkokustannukset ja muut vastaavat kustannukset on vähennetty investoinnin tuomista tuotoista. Investoinnin takaisinmaksuaika olisi tällöin 4 vuotta.

Takaisinmaksuajan menetelmä ei kuitenkaan huomioi rahan aika-arvoa. Vuoden päästä saatava kassavirta ei ole yhtä arvokas kuin tänään saatu kassavirta johtuen mm. sijoittajan tuotto-odotuksesta sekä inflaatiosta.

Tilanteessa, jossa sijoitukselle halutaan 10 % tuotto, vuoden päästä saatu 25 000 euron tuotto vastaa nykypäivän rahassa ainoastaan NPV (net present value) = 25 000 € / 1,1 = 22 727 euroa. Kahden vuoden päästä saatu 25 000 euroa on enää NPV = 25 000 € / 1,12 = 20 661 €. Vuoden n päästä saatu tuotto voidaan siis laskea kaavalla NPV = CF / (1+r)n, jossa CF tarkoittaa kassavirtaa, r tuottovaatimusta ja n vuotta, jolloin kassavirta toteutuu.

Rahan aika-arvon huomioiminen tekee huimia eroja laskelmiin: aiemmin esitetty 100 000 euron tuotot tuova investointi tuottaisikin neljässä vuodessa enää 79 247 euroa, kun huomioidaan sijoittajan vaatima 10 % tuotto-odotus.

Muista herkkyysanalyysi

Useiden vuosien päähän suuntautuvat investointilaskelmat sisältävät aina epävarmuutta. Tulevaisuuden tuottoja ei voida sanoa koskaan varmoiksi, joten tämä kannattaa huomioida laskelmissa. Herkkyysanalyysi on tähän hyvä väline. Yrityslaina ei tunnu enää lainkaan niin riskikkäältä, kun erilaiset skenaariot on huomioitu laskelmissa.

Herkkyysanalyysi voidaan tehdä yksinkertaisesti samalla laskukaavalla kuin alkuperäinen investointilaskelmakin, mutta erilaisilla lukemilla. Mitä tapahtuu tuotolle, jos investointi tuottaakin vain 10 000 euroa vuodessa? Tällä tavalla voit myös katsoa, että mikä on minimituotto, joka investoinnilta vaaditaan, jotta se kannattaa vielä tehdä.

Huomioi reaalioptiot

Sijoitukset sisältävät usein reaalioptioita, jotka ovat sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat auenneet aiemmin tehdyn investoinnin seurauksena. Yrityksellä on käytettävissään mm. laajennusoptio ja hylkäysoptio.

Laajennusoptio tarkoittaa sitä, että yritys voi laajentaa toimintaansa, jos alkuperäinen investointi osoittautuu erityisen hyväksi. Tässä tilanteessa yritys voisi maksimoida tuottonsa ja hankkia reilusti alkuperäisiä investointilaskelmia suuremmat tuotot investoinnilleen. Yrityksellä on käytössään myös hylkäysoptio. Investoinnin paljastuessakin huonoksi se voidaan hylätä ja näin katkaista heikosti kannattava investointi heti alkuunsa.

Mitkä ovat yleisiä syitä yrityslainan hakemiselle?

Ulkopuolinen rahoitus pyörittää maailman bisnestä. Omalla pääomalla ei usein pystytä rahoittamaan liiketoimintaa, eikä se monesti ole taloudellisesti tehokasta – vieraan pääoman käyttö yrityksen rahoitusrakenteessa on järkevää, kun se toteutetaan oikeassa suhteessa ja hyvin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin. Yrityslainaa ei saisi kertyä kuitenkaan liikaa – vieraan pääoman kasvu nostaa myös tietyn pisteen jälkeen yrityksen riskiä liian korkealle.

Nykyajan dynaaminen liike-elämä vaatii joustavia ja nopeita liikkeitä, jotta yrityksen toimintaedellytykset pysyvät kunnossa. Oman pääoman kerryttäminen vie aikaa, jolloin yrityksen liikkeistä tulee hitaita ja kankeita. Lisäksi oman pääoman makuuttaminen pankkitilillä on kallista: rahalle on olemassa vaihtoehtoiskustannus, joka tarkoittaa sitä menetettyä tuottoa, jonka kyseisellä rahalla olisi voinut saavuttaa jossain toisessa käyttötarkoituksessa. Yrityslainalla eli vieraalla pääomalla on kustannuksena korko, mutta omalle pääomalle tulee myös kustannuksia. Oma pääoma onkin rahoituksen teorian mukaan kustannuksiltaan kalliimpaa kuin vieras pääoma. Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiössä oma pääoma maksetaan konkurssitilanteessa vasta aivan viimeisenä vieraan pääoman ja muiden tase-erien jälkeen. Omalla pääomalla on siis suurempi riski kuin vieraalla pääomalla. Oman pääoman ehdottomana etuna on kuitenkin sen joustavuus, jos yritys pystyy keräämään tarvittavan rahoituksen tulorahoituksella, eikä joudu turvautumaan esimerkiksi osakeanteihin.

Vieraan pääoman eduksi voidaan lukea sen korkoetu verotuksessa. Toisin kuin oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa, vieraasta pääomasta johtuvat korot voidaan vähentää verotuksessa. Vieraalla pääomalla on myös suhteellisen matalat liikkeellelaskukustannukset eikä yrityslainan vastineeksi joudu luopumaan lainkaan yrityksen äänivallasta – toisin kuin omaa pääomaa hakiessa. Varsinkin osakeannit vaativat mittavia järjestelyitä, jos yritys ei pysty rahoittamaan investointiaan tulorahoituksella.

Suomessa PK-yritykset hakevat yrityslainaa yleisimmin kone- ja laiteinvestointeihin sekä käyttöpääomaa varten. Suomen Pankin teettämän tutkimuksen mukaan nämä ovat yleisimmät syyt rahoituksen hakemiselle. Muita syitä ovat aineettomat investoinnit, rahoitusrakenteen vahvistaminen, yritysjärjestelyt, rakennusinvestoinnit, toimitusaikainen rahoitus sekä kansainvälistyminen.

Yrityslaina ilman vakuuksia

Yrityslainaa on mahdollista hankkia myös ilman esinevakuuksia. Esinevakuus tarkoittaa esimerkiksi rakennuksia, laitteita tai muita fyysisiä vakuuksia. Sen sijaan henkilövakuus eli henkilötakaus vaaditaan useimmiten lainojen takaukseksi. Henkilötakaus tarkoittaa lainan takaamista niin, että yhtiön konkurssitilanteessa takaaja vastaa velastaan kuin omastaan.

Vakuuden vaatiminen on usein ymmärrettävää rahoittajan taholta, sillä kokonaan ilman vakuuksia hankitut yrityslainat aiheuttavat yleisesti huolimatonta ja leväperäistä toimintaa velallisen puolelta. Tätä ongelmaa voidaan lähestyä taloustieteessä käytetyn päämies-agentti-ongelman kautta, joka tarkoittaa sitä, että päämiehen (velkoja) ja agentin (velallinen) intressit eivät ole samanlaiset.

Pankin intressinä on saada myöntämänsä velka korkoineen takaisin, kun taas velallisen intressinä on saada velkapääomalle mahdollisimman korkea tuotto. Mikäli velalle ei vaadita vakuuksia, niin velallinen saattaisi ottaa liian suuria riskejä, koska konkurssitilanteessa hän ei joutuisi vastaamaan menetetystä pääomasta. Riskikkään menettelyn onnistuessa hän saisi kuitenkin kaikki tällaisesta toiminnasta aiheutuneet voitot – ja yrityslainaa myöntänyt taho saisi silti ainoastaan kiinteän koron, vaikka olisi tässä tilanteessa kantanut kaiken riskin.

Päämiehen ja agentin välillä olisi näin ollen liian suuri intressiristiriita, joka kostautuisi pankille menetettyinä lainasaatavina useammin kuin silloin, kun lainalla on jotain vakuutena.

Miten rahoitusmarkkinat toimivat?

Rahoituskysymyksiä voidaan lähestyä taseen kautta: ensinnäkin yrityksen omaisuudelle pitäisi saada mahdollisimman korkea tuotto (taseen vastaavaa), mutta toisaalta tämä omaisuus pitäisi myös rahoittaa jotenkin (taseen vastattavaa), esimerkiksi yrityslainalla.

Rahoitusmarkkinat jaetaan rahoitusinstrumenttien pituuden eli maturiteetin mukaan kahteen osaan: rahamarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Rahamarkkinoilla saatavilla olevien instrumenttien (yrityslaina) maturiteetti on alle 12 kuukautta. Myös tämän sivun kautta saatavilla olevat yrityslainat kuuluvat siis rahamarkkinoille. Valtaosa rahamarkkinoista kuuluu pankkien sijoitustodistuksille. Suomalaiset makuuttavat suhteettoman suuria rahavaroja pankkitileillään, joten pankkien on helppo tehdä tällä rahalla bisnestä ja kaupata sitä eteenpäin yrityksille hyvällä korolla.

Pääomamarkkinoilla olevien rahoitusinstrumenttien pituudet ovat yli 12 kuukautta. Näistä tunnetuin instrumentti on varmastikin joukkovelkakirjalaina, jota mm. valtiot ja isommat yritykset käyttävät aktiivisesti hyödykseen. USA:n joukkovelkakirjalainamarkkinat ovat Suomeen nähden paljon kehittyneemmät, mutta Suomessakin nämä markkinat ovat kehittyneet roimasti viimeisen 10 vuoden aikana.

Rahoitusmarkkinoilla on neljä kansantalouden kannalta erittäin tärkeää tehtävää:

  1. Allokoida varoja ylijäämäiseltä sektorilta alijäämäiselle. Yrityssektori on tunnetusti kroonisesti alijäämäinen.
  2. Välittää informaatiota. Rahoitusmarkkinat rampautuisivat, jos sijoittajilla ei olisi tiedossa esimerkiksi yritysten riskejä. Liiketoiminnassa mm. lakisääteiset tilinpäätökset ja pörssiyhtiöiden osavuosikatsaukset toteuttavat tätä rahoitusmarkkinoiden tehtävää.
  3. Parantaa likvidisyyttä. Rahoitusmarkkinat olisivat merkittävästi kankeammat, jos sijoittajat eivät voisi helposti myydä ja ostaa rahoitusvälineitä.
  4. Hajauttaa riskejä. Rahoitusmarkkinoilla on tarjolla jos jonkinlaista instrumenttia, joihin sijoittamalla voi hajauttaa merkittävästi riskiään. Sijoittaja voi sijoittaa esimerkiksi yrityslainoihin, osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.

Lopuksi

Kilpailutus ja yrityslainan ehtoihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää yrityslainaa hakiessa. Tarkkojen laskelmien ja suunnitelmien laatiminen on myös järkevää. Kiität varovaista otettasi siinä vaiheessa, jos tapahtuu jotain yllättävää – olethan jo varautunut tilanteeseen, joten tiedät miten toimia jatkossa.

Yrityslaina sisältää aina riskinsä, mutta ilman riskiä ei voi myöskään saavuttaa mitään suurta. Ota siis laskin käteesi, valmistaudu oikein ja toteuta sitten tavoitteesi – oli se sitten yritystoiminnan starttaaminen, liiketoiminnan laajennus tai investointi uuteen koneeseen tai laajempiin markkinointipanostuksiin.

Teksti sisältää affiliate-linkkejä.