Yrityslaina joustavilla ehdoilla ja nopeasti - vertaa ja hae!

Yrityslainaa voi hakea nopeasti netin kautta useilta erilaisilta toimijoilta. Sivustollamme vertailussa olevien yrityslainojen lainasummat yltävät jopa miljoonaan euroon asti. Joukkorahoituspohjaista lainaa on saatavilla myös ilman vakuuksia.

Lainasumma

5000 – 1 000 000 €

Korko

alkaen 6 % / vuosi

Laina-aika

Jopa 7 vuotta

Lainasumma

2000 – 250 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

Jopa 24 kk

Lainasumma

2000 – 10 000 €

Korko

9,9 – 14,9 % / vuosi

Laina-aika

6 – 24 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

1000 – 25 000 €

Korko

1,75 – 4,95 % / kk

Laina-aika

1 – 12 kk

Lainasumma

30 000 – 1 000 000 €

Korko

Riippuu yrityksestä

Laina-aika

6 kk – 5 vuotta

Lainasumma

3000 – 100 000 €

Korko

Kiinteä toimituspalkkio (tarkista laskurilla)

Laina-aika

1 – 12 kk

Muista kilpailuttaa lainasi

Yrityslainaa hakevan kannattaa aina kilpailuttaa lainansa. Jo pienet erot lainojen ehdoissa vaikuttavat reilusti lainan lopullisiin kustannuksiin. Kilpailutuksesta selviää usein muutaman tunnin vertailulla ja lomakkeiden täyttämisellä, joten tälle saa hyvän tuntipalkan.

Otetaan esimerkkinä 1 prosentin ero 25 000 euron lainassa: vuoden aikana prosentin kalliimpi yrityslaina tulee maksamaan 250 euroa. 2 tunnin ylimääräiselle työlle saisi 125 euron tuntipalkan. Perinpohjaisella 5 tunnin kilpailutuksellakin tienaisi vielä 50 euroa tunnissa.

Lainoissa saattaa olla eroja myös muiden ehtojen osalta. Takaisinmaksuajat vaihtelevat yritysten välillä ja joidenkin yhtiöiden kohdalla lainasta joutuu maksamaan täydet kulut, vaikka lainan maksaisi etuajassa takaisin. Pieneen pränttiin kannattaa siis aina tutustua tarkasti, jotta tulevaisuudessa ei tule mitään epämiellyttäviä yllätyksiä.

Tällä sivulla tarjottavien lainojen lisäksi lainatarjouksia voi pyytää esimerkiksi pankeista tai muista löytämistään rahoitusyhtiöistä.

Laadi tarkat laskelmat

Rahoituksen hankinta sisältää aina riskiä – riski on myös syynä lainoista perittäville koroille. Riskiin on suhtauduttava aina asian vaatimalla vakavuudella – ethän varmasti halua kaataa yritystäsi liian kevytkenkäisen velkaantumisen seurauksena.

Laadi siis aina tarkat laskelmat ennen yrityslainan hakemista. Kuinka paljon tarkalleen ottaen tarvitset lainaa (investoinnin kustannukset), kuinka suuria lainaeriä joudut maksamaan takaisin ja miten näistä eristä selviät? Älä luota moukan tuuriin, vaan ota laskelmissa huomioon mahdollinen myynnin sakkaus. Mitä pidemmän maksuajan yrityslaina, sitä suurempi mahdollisuus yrityksen toiminnassa esiintyville ongelmille. Huomioi siis worst-case-scenario ja mieti miten selviät lainaeristä, jos seinät kaatuvat päällesi.

Yritystoiminta sisältää aina riskiä, joten aivan kaikkeen ei voi varautua. Tilanteen mahdollisuus on kuitenkin hyvä ottaa huomioon ja laatia jo ennakkoon toimintasuunnitelma asian varalle.

Mitkä ovat yleisiä syitä yrityslainan hakemiselle?

Ulkopuolinen rahoitus pyörittää maailman bisnestä. Omalla pääomalla ei usein pystytä rahoittamaan liiketoimintaa, eikä se monesti ole taloudellisesti tehokasta – vieraan pääoman käyttö yrityksen rahoitusrakenteessa on järkevää, kun se toteutetaan oikeassa suhteessa ja hyvin suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.

Nykyajan dynaaminen liike-elämä vaatii joustavia ja nopeita liikkeitä, jotta yrityksen toimintaedellytykset pysyvät kunnossa. Oman pääoman kerryttäminen vie aikaa, jolloin yrityksen liikkeistä tulee hitaita ja kankeita. Lisäksi oman pääoman makuuttaminen pankkitilillä on kallista: rahalle on olemassa vaihtoehtoiskustannus, joka tarkoittaa sitä menetettyä tuottoa, jonka kyseisellä rahalla olisi voinut saavuttaa jossain toisessa käyttötarkoituksessa. Yrityslainalla eli vieraalla pääomalla on kustannuksena korko, mutta omalla pääomalla tulee myös kustannuksia. Oma pääoma onkin rahoituksen teorian mukaan kustannuksiltaan kalliimpaa kuin vieras pääoma. Tämä johtuu siitä, että osakeyhtiössä oma pääoma maksetaan konkurssitilanteessa vasta aivan viimeisenä vieraan pääoman ja muiden tase-erien jälkeen. Omalla pääomalla on siis suurempi riski kuin vieraalla pääomalla.

Suomessa PK-yritykset hakevat yrityslainaa yleisimmin kone- ja laiteinvestointeihin sekä käyttöpääomaa varten. Suomen Pankin teettämän tutkimuksen mukaan nämä ovat yleisimmät syyt rahoituksen hakemiselle. Muita syitä ovat aineettomat investoinnit, rahoitusrakenteen vahvistaminen, yritysjärjestelyt, rakennusinvestoinnit, toimitusaikainen rahoitus sekä kansainvälistyminen.

Yrityslaina ilman vakuuksia

Yrityslainaa on mahdollista hankkia myös ilman esinevakuuksia. Esinevakuus tarkoittaa esimerkiksi rakennuksia, laitteita tai muita fyysisiä vakuuksia. Sen sijaan henkilövakuus eli henkilötakaus vaaditaan useimmiten lainojen takaukseksi. Henkilötakaus tarkoittaa lainan takaamista niin, että yhtiön konkurssitilanteessa takaaja vastaa velastaan kuin omastaan.

Vakuuden vaatiminen on usein ymmärrettävää rahoittajan taholta, sillä kokonaan ilman vakuuksia hankitut yrityslainat aiheuttavat yleisesti huolimatonta ja leväperäistä toimintaa velallisen puolelta. Tätä ongelmaa voidaan lähestyä taloustieteessä käytetyn päämies-agentti-ongelman kautta, joka tarkoittaa sitä, että päämiehen (velkoja) ja agentin (velallinen) intressit eivät ole samanlaiset.

Pankin intressinä on saada myöntämänsä velka korkoineen takaisin, kun taas velallisen intressinä on saada velkapääomalle mahdollisimman korkea tuotto. Mikäli velalle ei vaadita vakuuksia, niin velallinen saattaisi ottaa liian suuria riskejä, koska konkurssitilanteessa hän ei joutuisi vastaamaan menetetystä pääomasta. Päämiehen ja agentin välillä olisi näin ollen liian suuri intressiristiriita, joka kostautuisi pankille menetettyinä lainasaatavina useammin kuin silloin, kun lainalla on jotain vakuutena.

Lopuksi

Kilpailutus ja yrityslainan ehtoihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää yrityslainaa hakiessa. Tarkkojen laskelmien ja suunnitelmien laatiminen on myös järkevää. Kiität varovaista otettasi siinä vaiheessa, jos tapahtuu jotain yllättävää – olethan jo varautunut tilanteeseen, joten tiedät miten toimia jatkossa.

Yrityslaina sisältää aina riskinsä, mutta ilman riskiä ei voi myöskään saavuttaa mitään suurta. Ota siis laskin käteesi, valmistaudu oikein ja toteuta sitten tavoitteesi – oli se sitten yritystoiminnan starttaaminen, liiketoiminnan laajennus tai investointi uuteen koneeseen tai laajempiin markkinointipanostuksiin.