Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Käsittelin aikaisemmassa kirjoituksessani (yksinkertainen kirjanpito) jo hieman kirjanpidon tosite -merkintöjä. Säilytän itse tositteitani sähköisesti, joten merkitsen tositteet tositelajeittain ja juoksevasti numeroituna nimeämällä tiedoston uudelleen. Esimerkiksi myyntitositteet nimeän juoksevasti numeroituna alkaen tositteesta MT1 ja ostotositteet nimeän alkaen tositteesta OT1.

Kirjanpidon tosite todentaa liiketapahtuman, joten sille asetetaan tiettyjä vaatimuksia. Tosite voi olla esimerkiksi kuitti, lasku tai vuokrasopimus. Sähköisessä muodossa olevat tositteet voivat olla esimerkiksi pdf-tiedostoja tai kuvatiedostoja. Tositteesta tulee näkyä päiväys, liiketapahtuman osapuolten tiedot sekä liiketapahtuman sisältö (mitä on ostettu tai myyty). Tositteen tulee olla ulkopuolisen antama, mikäli mahdollista. Ulkopuolinen voi olla esimerkiksi ostotilanteessa tavaran myyjä tai maksun välittänyt rahalaitos. Jos ulkopuoliselta ei ole mahdollista saada kuittia, niin liiketapahtuma on todennettava itse tehdyllä muistiotositteella.

Arvonlisäverovähennykseen oikeuttavan ostotapahtuman varmentama kirjanpidon tosite on oltava lain vaatimukset täyttävä lasku. Taloushallintoliiton sivuilla on tyhjentävä listä näistä laskumerkinnöistä. Laskusta on käytävä ilmi muun muassa ostajan ja myyjän yhteystiedot, tarkempi erittely arvonlisäverosta (verokanta, veron määrä ym.) ja joissain erityistapauksissa muita lisätietoja (esimerkiksi käytetyn tavaran kaupassa tiedot marginaaliverotusmenettelystä).

Tositteita koskee samanlainen säilytysvelvollisuus kuin muutakin kirjanpitoa, joten niistä on tärkeä muistaa ottaa varmuuskopioita. Säilytän itse kirjanpitoaineistoani tietokoneeni lisäksi ulkoisella kovalevyllä sekä pilvipalvelussa.

Jaa kirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published.