Tee yrityksen kirjanpito itse

39,00 

Valmennuksessa näytetään kuinka yrityksen kahdenkertainen kirjanpito tehdään itse sähköisen kirjanpito-ohjelmiston avulla. Valmennuksen päätteeksi esimerkkikirjauksista muodostetaan arvonlisäveroilmoitus, joka lähetetään verottajalle. Kirjanpitolaista ja hyvästä kirjanpitotavasta tuodaan esille kaikista tärkein tieto. Kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikan selventäminen on myös tärkeä osa kurssin sisältöä. Valmennuksessa annetaan selkeät ohjeet, joiden perusteella voidaan päättää, tehdäänkö kirjaus debettiin vai kredittiin.

Videovalmennus on suunnattu erityisesti yrittäjille, jotka haluavat oppia kirjanpidon tekemisen itse. Yrittäjien lisäksi valmennuksesta on apua kaupallisen alan opiskelijoille, jotka haluavat nähdä kuinka kirjanpito oikeasti tehdään käytännön tasolla.

Idea valmennuksesta on syntynyt valmentajan omasta tarpeesta:

“Halusin tehdä ensimmäisen yritykseni kirjanpidon itse, sillä toiminta oli sivutoimista ja hyvin pienimuotoista. Vaikka opiskelin itse kauppatieteitä yliopistolla, oli alkuvaiheen selvittelyssä aivan valtavasti työtä. Käytännön ohjeita en saanut mistään, vaikka monesta paikasta niitä yritinkin tiedustella. Videovalmennuksen tarkoituksena on antaa vastaus kaikkiin avoimiin kysymyksiin, joihin en itse tuolloin löytänyt vastausta. En varmastikaan ole ainoa, joka teoreettisen lähestymistavan lisäksi haluaisi nähdä oikeasti käytännön tasolla, miten yrityksen kirjanpito ja erilaiset lakisääteiset ilmoitukset tehdään.”

Videovalmennus toimitetaan heti maksun jälkeen.

  • Oikein-merkki Suojattu https-yhteys
  • Oikein-merkki Kaikkien pankkien verkkomaksut
  • Oikein-merkki Kortti- ja mobiilimaksut
  • Visa Card
  • MasterCard
Osasto:

Valmennuksen aikana laaditaan kuvitteellisen yrityksen ensimmäisen tilikauden kirjanpito itse sähköisellä kirjanpito-ohjelmistolla. Valmennuksen lopuksi tehdyistä kirjauksista muodostetaan arvonlisäveroilmoitus, joka lähetetään Omavero-palvelun kautta verottajalle.

Valmennuksen tarkoituksena on näyttää, kuinka pienimuotoista liiketoimintaa pyörittävän yrityksen kirjanpito käytännössä laaditaan. Mikrokokoisen yrityksen kirjanpito on yleensä hyvin yksinkertaista, ja siinä toistuvat samanlaiset kirjaukset kuukaudesta toiseen. Kirjanpidon oppimateriaaleissa tuodaan kuitenkin yleensä esille koko kirjanpidon teoriapohja, jolloin relevantin tiedon etsintä ja sen soveltaminen muodostuu hyvin haasteelliseksi. Tämän valmennuksen avulla yrittäjälle selviää se kaikista tärkein tieto, joka kirjanpitonsa itse tekevän on tiedettävä. Samaten valmennus luo ymmärryksen prosessista, jolla kirjanpito laaditaan. Tämän ymmärryksen pohjalta osaamista on helpompi laajentaa tulevaisuudessa.

Videon kesto on 1:38 tuntia.

Tee yrityksen kirjanpito itse – videovalmennuksen sisältö

Juoksevan kirjanpidon laatiminen käytännön esimerkein. Valmennuksen aikana tehdään 11 erilaista käytännön kirjausta. Mukaan on pyritty ottamaan kaikista yleisimmät kirjaukset, joita pienen/aloittavan yrityksen kirjanpidossa joudutaan tekemään. Tarkoituksena on, että suoraan esimerkkien pohjalta tai niitä varioimalla voidaan tehdä valtaosa tavallisen mikroyrityksen kirjauksista. Huom: tässä valmennuksessa ei käsitellä tilinpäätöksen tekemistä.

Kirjausesimerkit sisältävät mm. seuraavia kirjauksia:

– PRH:n perustamismaksu, joka on maksettu yrittäjän omista varoista
– Myyntilaskun luominen ja lähettäminen
– Palvelun osto toisesta EU-maasta
– Tietokoneen hankinta ja selvennys pienhankintojen tekemisestä
– Ohjelmistolisenssin osto EU:n ulkopuolelta
– Vakuutusmaksun jaksottaminen 12 kuukauden ajalle

Arvonlisäveroilmoituksen luominen ja lähettäminen. Valmennuksen aikana laadittujen kirjausten pohjalta tehdään arvonlisäveroilmoitus, joka lähetetään Omavero-palvelun kautta verottajalle.

Kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikka. Yrityksen kirjanpitoa itse tekevän on tärkeää ymmärtää logiikka kahdenkertaisen kirjanpidon taustalla. Tähän annetaan selkeät ohjeet, joiden perusteella voidaan mm. päättää tehdäänkö kirjaus debetiin vai kreditiin.

Tuloslaskelman ja taseen yhteys kirjanpitoon. Kirjanpitoa tekevän on tärkeää ymmärtää myös tuloslaskelman ja taseen yhteys yrityksen juoksevaan kirjanpitoon. Jokainen kirjaus aiheuttaa muutoksia joko yrityksen tuloslaskelmalla tai taseessa – useimmiten molemmissa. Valmennuksessa kerrotaan tarkemmin kirjanpidon tileistä ja miten niiden ryhmittely on yhteydessä tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Kirjanpitolain keskeiset kohdat. Kirjanpitolaki ja muut kirjanpitoa säätelevät lait ja käytänteet muodostavat valtavan säännöstelyviidakon. Valmennuksessa tuodaan esille kaikista keskeisimmät kohdat, mitkä yrityksensä kirjanpitoa itse tekevän on ehdottoman tärkeää tuntea.

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen 3 tärkeintä tavoitetta ovat:

1. Luoda ymmärrys siitä, kuinka kirjanpito oikeasti tehdään käytännön tasolla. Jos kirjanpitoa ei ole aiemmin tehnyt, on hyvin vaikea lähteä soveltamaan itsenäisesti kirjallisuudesta oppimaansa tietoa, vaikka tekisikin pelkästään yksinkertaisia kirjauksia. Ammattilaiselta kirjauksiin on vaikea saada vahvistusta, joten asia jää kalvamaan. Valmennus luo selkeän kuvan prosessista, jolla kirjanpitoa oikeasti tehdään.

2. Lyödä yhteen tärkein kirjanpitoon liittyvä tietous. Pienten yritysten kirjanpito on hyvin yksinkertaista, eikä kirjanpitoaan itse tekevän yrittäjän osaamisen tarvitse olla samalla tasolla ammattimaisen kirjanpitäjän kanssa. Aihealueeseen liittyvä tietous on kuitenkin niin laajaa ja pirstaloitunutta, että uuden yrittäjän on hyvin vaikea tunnistaa niitä asioita, jotka olisi oikeasti tärkeä osata.  Valmennuksessa pyritään tuomaan esille se tieto, joka on välttämätöntä tietää, jotta yrityksen kirjanpito pysyy lain vaatimalla tasolla.

3. Opettaa kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikka. Valmennuksessa kahdenkertaisen kirjanpidon logiikka avataan ja esitetään mm. yksinkertaiset säännöt, joiden avulla voidaan päättää milloin kirjaus tehdään debetiin ja milloin kreditiin.

Valmentajan terveiset

Tuon tässä valmennuksessa kirjanpitäjänä, yrittäjänä ja laskentatoimen opiskelijana keräämäni tiedon käytännönläheisesti esille, jotta yrityksensä kirjanpitoa itse tekevät tai tätä suunnittelevat saavat yhdestä lähteestä selville kaikista tärkeimmän aiheeseen liittyvän tiedon. Valmennuksen tarkoitus on olla erityisen käytännönläheinen pläjäys, jonka katsomalla kirjanpitoa on helpompi ja luottavaisempi olo lähteä toteuttamaan itsenäisesti. Valmennus soveltuu myös kaupallisen alan opiskelijalle, joka haluaa saada konkreettisempaa tietoa yrityksen kirjanpidon järjestämisestä. Itse alan opiskelijana tiedän, että kirjanpidon teoriaa on vaikea lähteä soveltamaan, jos kirjanpitoa ei ole aiemmin tehnyt käytännössä.

Idea valmennukseen lähti omasta tarpeestani. Halusin tehdä ensimmäisen yritykseni kirjanpidon itse, sillä toiminta oli sivutoimista ja hyvin pienimuotoista. Vaikka opiskelin itse kauppatieteitä yliopistolla, oli alkuvaiheen selvittelyssä aivan valtavasti työtä. Käytännön ohjeita en saanut mistään, vaikka monesta paikasta niitä yritinkin tiedustella. Videovalmennuksen tarkoituksena on antaa vastaus kaikkiin avoimiin kysymyksiin, joihin en itse tuolloin löytänyt vastausta. En varmastikaan ole ainoa, joka teoreettisen lähestymistavan lisäksi haluaisi nähdä oikeasti käytännön tasolla, miten yrityksen kirjanpito ja erilaiset lakisääteiset ilmoitukset tehdään.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Tee yrityksen kirjanpito itse”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *